اطلاعیه ها
لینک های تصویری

لیست آخرین قیمت بازار کالاهای اساسی

1398/11/07 تعداد بازدید: 1076
print
لیست آخرین قیمت بازار کالاهای اساسی

مقایسه روند تغییرات میانگین قیمت کالاهای منتخب درکشور 6 بهمن ماه 1398

 

ردیف گروه کالایی نام کالا واحد قیمت میانگین  سال قبل قیمت میانگین سه ماه قبل قیمت میانگین ماه قبل میانگین قیمت در هفته منتهی به 98/11/04      قیمت روز مشابه سال قبل قیمت در روزجاری  قیمت  شهر تهران در روز جاری درصد تغییر قیمت  روز جاری نسبت به روز مشابه سال قبل درصد تغییر قیمت  روز جاری نسبت به میانگین سال قبل درصد تغییر قیمت  روز جاری نسبت به میانگین هفته قبل درصد تغییر قیمت روز جاری نسبت به میانگین ماه قبل درصد تغییر قیمت روزجاری نسبت  به میانگین سه ماه قبل
1 حبوبات و غلات برنج طارم اعلا کیلوگرم 144,400 228,194 228,936 227,685 156,800 229,900 210,000 46/6% 59/2% 1/0% 0/4% 0/75%
2 برنج داخلی هاشمی کیلوگرم 143,300 225,324 227,090 226,635 157,300 228,800 220,000 45/5% 59/7% 1/0% 0/8% 1/54%
3 برنج پاکستانی باسماتی کیلوگرم 93,200 116,598 109,166 108,334 105,300 110,300 115,000 4/7% 18/3% 1/8% 1/0% -5/40%
4 برنج تایلندی (غیراز هومالی) کیلوگرم 57,500 77,276 76,566 73,918 64,300 73,800 _ 14/8% 28/3% -0/2% -3/6% -4/50%
5 برنج هندی 1121 کیلوگرم 77,700 82,243 81,303 80,644 77,500 80,900 83,000 4/4% 4/1% 0/3% -0/5% -1/63%
6 برنج خزر کیلوگرم 98,500 161,171 161,335 160,716 108,100 160,900 _ 48/8% 63/4% 0/1% -0/3% -0/17%
7 نخود (درجه یک) کیلوگرم 89,000 95,368 96,087 96,133 94,200 96,600 95,000 2/5% 8/5% 0/5% 0/5% 1/29%
8 لوبیاچیتی(درجه یک) کیلوگرم 116,800 146,902 149,173 149,273 125,000 150,100 160,000 20/1% 28/5% 0/6% 0/6% 2/18%
9 لوبیا قرمز (درجه یک) کیلوگرم 86,700 126,864 131,471 132,129 117,200 132,600 145,000 13/1% 52/9% 0/4% 0/9% 4/52%
10 لپه (درجه یک) کیلوگرم 88,900 126,351 136,629 138,876 91,500 139,900 _ 52/9% 57/4% 0/7% 2/4% 10/72%
11 عدس (درجه یک) کیلوگرم 69,800 89,372 94,452 95,943 69,500 96,600 125,000 39/0% 38/4% 0/7% 2/3% 8/09%
12 تک ماکارون بسته500گرمی 22,800 41,484 41,547 41,896 25,000 42,400 _ 69/6% 86/0% 1/2% 2/1% 2/21%
13 تک ماکارون بسته700گرمی _ 53,750 53,781 53,713 _ 53,600 54,500 _ _ -0/2% -0/3% -0/28%
14 میوه و صیفی جات موز(درجه یک) کیلوگرم 102,300 135,681 146,571 151,897 131,000 157,200 160,000 20/0% 53/7% 3/5% 7/3% 15/86%
15 سیب زمینی کیلوگرم 24,700 37,835 38,676 39,784 30,600 41,500 45,000 35/6% 68/0% 4/3% 7/3% 9/69%
16 پیاز کیلوگرم 24,300 42,883 54,687 75,169 34,800 77,700 75,000 123/3% 219/8% 3/4% 42/1% 81/19%
17 خرما مضافتی کیلوگرم 113,800 258,151 257,212 254,586 150,300 252,300 310,000 67/9% 121/7% -0/9% -1/9% -2/27%
18 گوجه فرنگی کیلوگرم 35,100 72,356 75,808 70,195 45,500 67,500 80,000 48/4% 92/3% -3/8% -11/0% -6/71%
19   سیب زرد (درجه یک) کیلوگرم 71,972 70,279 73,188 73,223 93,900 73,500 80,000 -21/7% 2/1% 0/4% 0/4% 4/58%
20  ( درجه یک)پرتقال تامسون شمال کیلوگرم 44,487 51,633 46,818 48,128 40,500 51,800 50,000 27/9% 16/4% 7/6% 10/6% 0/32%
21 پروتئینها گوشت گوسفندی(مخلوط) کیلوگرم 576,800 893,735 872,582 854,648 746,300 857,500 850,000 14/9% 48/7% 0/3% -1/7% -4/05%
22 گوشت گوساله (مخلوط) کیلوگرم 528,500 764,747 740,689 713,347 664,600 714,200 710,000 7/5% 35/1% 0/1% -3/6% -6/61%
23 گوشت مرغ ( تازه ) کیلوگرم 103,100 128,105 126,230 123,872 134,400 123,100 126,000 -8/4% 19/4% -0/6% -2/5% -3/91%
24 تخم مرغ (کیلوگرم/ ریال) کیلوگرم 84,300 93,980 95,351 96,277 85,800 98,500 95,000 14/8% 16/8% 2/3% 3/3% 4/81%
25 جوجه یکروزه راس چهار منفی قطعه 18,300 31,759 32,818 38,758 34,700 41,700 46,000 20/2% 127/9% 7/6% 27/1% 31/30%
26 مرغ زنده کیلوگرم 79,900 87,575 85,789 84,232 92,200 84,600 83,500 -8/2% 5/9% 0/4% -1/4% -3/40%
27 گوسفند زنده کیلوگرم 263,100 397,664 387,429 376,551 348,300 378,800 420,000 8/8% 44/0% 0/6% -2/2% -4/74%
28 گوساله زنده کیلوگرم _ 302,313 288,840 277,984 _ 277,300 245,000 _ _ -0/2% -4/0% -8/27%
29 ماست پاستوریزه 900گرمی پرچرب  پگاه 900گرمی 39,900 58,005 57,967 58,033 47,100 57,900 58,000 22/9% 45/1% -0/2% -0/1% -0/18%
30 ماست دبه ای 2500 گرمی کم چرب پگاه دبه _ 135,291 134,869 134,422 _ 134,500 130,000 _ _ 0/1% -0/3% -0/58%
31 پنیر 520 گرمی تتراپک روزانه بسته 520گرمی 61,200 132,359 132,380 132,295 61,500 132,348 132,000 115/2% 116/3% 0/0% 0/0% -0/01%
32 شیر بطر کم چرب  1 لیتری بطر 36,400 51,629 51,579 51,791 48,400 52,100 48,000 7/6% 43/1% 0/6% 1/0% 0/91%
33 شیرخام درب دامداری لیتر 19,400 26,449 26,552 26,375 23,600 26,400 23,900 11/9% 36/1% 0/1% -0/6% -0/19%
34 شیر استریل 1 لیتری پاکتی پرچرب   پاکتی 37,400 73,462 73,518 73,497 _ 73,400 74,000 _ 96/3% -0/1% -0/2% -0/08%
35 کره پاستوریزه 100 گرمی بسته 100 گرمی 41,800 45,010 45,061 45,049 45,100 45,000 45,000 -0/2% 7/7% -0/1% -0/1% -0/02%
36 قند ، شکروچای شکر بسته900گرمی 38,600 55,148 55,821 56,153 41,000 56,100 62,000 36/8% 45/3% -0/1% 0/5% 1/73%
37 شکرسفید کیلوگرم 35,900 51,246 52,134 52,270 37,900 52,300 60,000 38/0% 45/7% 0/1% 0/3% 2/06%
38 قند شکسته کیلوگرم 44,800 65,252 65,794 66,171 49,000 65,800 75,000 34/3% 46/9% -0/6% 0/0% 0/84%
39 چای خارجی دو غزال(500گرمی) بسته 291,300 675,067 674,087 673,384 333,300 670,500 699,000 101/2% 130/2% -0/4% -0/5% -0/68%
40 چای خارجی احمد عطری(500گرمی) بسته 283,400 658,191 658,578 655,561 325,600 651,900 699,000 100/2% 130/0% -0/6% -1/0% -0/96%
41 روغن خوراکی روغن نباتی معمولی حلب 16 کیلوگرمی حلب _ 1,150,798 1,150,123 1,146,589 _ 1,147,700 1,120,000 _ _ 0/1% -0/2% -0/27%
42 روغن نیمه جامد معمولی 4/5 کیلوگرمی لادن حلب _ 348,640 350,990 349,544 _ 350,000 318,000 _ _ 0/1% -0/3% 0/39%
43 روغن مایع سرخ کردنی معمولی 810 گرمی بهار بطر 61,900 65,417 65,906 66,058 69,100 65,900 61,500 -4/6% 6/5% -0/2% 0/0% 0/74%
44 روغن مایع آفتابگردان معمولی 810 گرمی لادن بطر _ 76,088 76,092 76,023 _ 76,000 73,500 _ _ 0/0% -0/1% -0/12%
45 نهاده های دامی کنجاله سویا وارداتی کیلوگرم 26,500 27,534 27,169 27,103 30,600 27,000 24,500 -11/8% 1/9% -0/4% -0/6% -1/94%
46 جو خارجی کیلوگرم 13,600 17,575 17,491 17,425 15,500 17,400 17,000 12/3% 27/9% -0/1% -0/5% -1/00%
47 جو داخلی کیلوگرم 15,000 20,050 19,954 20,043 17,600 20,000 _ 13/6% 33/3% -0/2% 0/2% -0/25%
48 ذرت خارجی کیلوگرم 13,400 17,628 17,622 17,685 15,400 17,500 18,300 13/6% 30/6% -1/0% -0/7% -0/73%
49 ذرت داخلی کیلوگرم 13,300 17,489 17,696 17,805 15,700 17,700 _ 12/7% 33/1% -0/6% 0/0% 1/21%
50 سبوس گندم کیلوگرم 10,700 15,889 15,971 15,869 13,700 15,900 18,200 16/1% 48/6% 0/2% -0/4% 0/07%
51 کاغذ کاغذ چاپ70 گرمی اندونزی  بند 1,884,200 3,886,219 3,328,870 3,219,829 2,786,300 3,176,800 _ 14/0% 68/6% -1/3% -4/6% -18/25%
52 کاغذ A4(بسته 500برگی) با ارز نیمایی بسته _ 301,433 330,742 328,689 _ 324,545 _ _ _ -1/3% -1/9% 7/67%
53 دفترچه مشق 40 برگ یک رنگ چاپ جلد _ 19,579 19,528 19,550 _ 19,700 _ _ _ 0/8% 0/9% 0/62%
54 کاغذ روزنامه وارداتی  کیلوگرم 58,300 115,941 99,455 97,942 71,100 98,800 77,000 39/0% 69/5% 0/9% -0/7% -14/78%
55 سیمان سیمان خاکستری تیپ 325-1 فله تن 1,476,200 2,237,534 2,237,049 2,250,635 1,571,400 2,273,200 _ 44/7% 54/0% 1/0% 1/6% 1/59%
56 سیمان خاکستری تیپ2 فله تن 1,510,200 2,269,259 2,277,558 2,307,082 1,618,900 2,299,100 2,450,000 42/0% 52/2% -0/3% 0/9% 1/31%
57 سیمان خاکستری تیپ2 پاکتی پاکت 95,900 143,267 143,405 144,060 105,600 143,800 135,000 36/2% 49/9% -0/2% 0/3% 0/37%
58 سیمان خاکستری تیپ 325-1 پاکتی پاکت 93,300 142,115 141,357 141,221 103,400 141,900 _ 37/2% 52/1% 0/5% 0/4% -0/15%
59 سیمان سفید50 کیلو گرمی پاکت 181,600 255,457 260,105 261,933 191,500 262,500 _ 37/1% 44/5% 0/2% 0/9% 2/76%
60 گچ سفید کیسه 40 کیلو گرمی پاکت 51,200 82,449 82,768 83,683 60,100 85,200 _ 41/8% 66/4% 1/8% 2/9% 3/34%
61 آهن آلات تیرآهن نمره16ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 41,000 55,568 60,474 61,376 45,000 62,200 61,000 38/2% 51/7% 1/3% 2/9% 11/94%
62 تیرآهن نمره18ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 39,600 55,398 58,924 60,371 40,500 61,200 60,800 51/1% 54/5% 1/4% 3/9% 10/47%
63 تیرآهن نمره14ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 45,300 57,387 62,301 64,931 50,600 65,100 63,800 28/7% 43/7% 0/3% 4/5% 13/44%
64 تیرآهن نمره 27 سنگین ذوب آهن کیلوگرم _ 54,456 56,762 57,209 _ 57,700 53,900 _ _ 0/9% 1/7% 5/96%
65 میلگرد آجدار نمره 12 کیلوگرم 40,000 48,716 52,310 53,641 38,400 53,700 50,000 39/8% 34/3% 0/1% 2/7% 10/23%
66 میلگرد آجدار نمره 14 کیلوگرم 39,900 48,278 51,786 53,097 38,200 53,600 63,800 40/3% 34/3% 0/9% 3/5% 11/02%
67 ورق سیاه 3 میلی متر مبارکه کیلوگرم 49,200 66,667 72,160 74,250 53,200 75,600 77,000 42/1% 53/7% 1/8% 4/8% 13/40%
68 سیم1.5*1 کلاف 916,600 1,257,373 1,255,712 1,257,661 1,167,000 1,265,000 _ 8/4% 38/0% 0/6% 0/7% 0/61%
69 سیم2.5*1 کلاف 1,399,900 1,967,842 1,957,543 1,969,101 1,811,600 1,987,200 _ 9/7% 42/0% 0/9% 1/5% 0/98%
70 لاستیک لاستیک پرایدی بارز حلقه 1,386,000 2,336,514 2,325,972 2,329,362 1,640,100 2,318,500 2,700,000 41/4% 67/3% -0/5% -0/3% -0/77%
71 لاستیک پژویی  بارز حلقه 1,696,800 2,566,190 2,567,352 2,569,547 2,024,300 2,563,500 2,800,000 26/6% 51/1% -0/2% -0/2% -0/10%
72 لاستیک جینیو کامیونی و اتوبوسی حلقه _ 16,401,605 16,104,443 16,035,976 _ 15,952,100 15,000,000 _ _ -0/5% -0/9% -2/74%
73 لاستیک بارز اتوبوسی 5/22*80*315 حلقه 15,559,700 19,854,186 19,469,255 19,576,094 21,557,100 19,690,700 17,000,000 -8/7% 26/5% 0/6% 1/1% -0/82%
74 لاستیک 0024*12پیروزی کامیونی(پارس) حلقه _ 21,387,171 21,235,278 21,185,091 _ 21,256,500 20,500,000 _ _ 0/3% 0/1% -0/61%
75 لاستیک بارز سمندی/ ال نود 185/85/15 حلقه _ 2,644,860 2,656,638 2,657,547 _ 2,662,800 2,800,000 _ _ 0/2% 0/2% 0/68%
76 روغن موتور روغن موتور 12000ایرانول20w50sjچهار لیتری  گالن فلزی 385,600 692,857 690,407 693,788 432,300 689,600 680,000 59/5% 78/8% -0/6% -0/1% -0/47%
77 روغن موتور بهران پیشتاز20w50sjچهار لیتری  گالن پلاستیکی 423,700 747,089 738,021 739,691 474,400 735,700 720,000 55/1% 73/6% -0/5% -0/3% -1/52%
78 روغن موتور پارس پایا 20w50sjچهار لیتری فلزی گاالن فلزی 416,300 730,708 729,210 730,424 475,300 728,700 720,000 53/3% 75/0% -0/2% -0/1% -0/27%
79 روغن موتور پاور اسپیدی 20w50sjچهار لیتری فلزی گاالن فلزی 408,600 726,592 725,785 728,709 467,600 731,500 750,000 56/4% 79/0% 0/4% 0/8% 0/68%
80 لوازم بهداشتی دستمال کاغذی 200برگ معمولی چشمک بسته _ 59,923 60,010 59,813 _ 59,600 62,400 _ _ -0/4% -0/7% -0/54%
81 دستمال کاغذی 300برگ معمولی چشمک بسته _ 90,092 90,166 89,726 _ 89,600 95,300 _ _ -0/1% -0/6% -0/55%
82 صابون گلنار 130گرمی عدد _ 29,092 29,344 29,350 _ 29,100 30,000 _ _ -0/9% -0/8% 0/03%
83 مایع ظرفشویی پریل 3750 گرمی بسته _ 375,451 376,308 374,646 _ 373,400 383,500 _ _ -0/3% -0/8% -0/55%
84 مایع ظرفشویی پریل 1 لیتری 100 لیمو بسته _ 110,791 110,994 110,638 _ 110,100 113,500 _ _ -0/5% -0/8% -0/62%
85 مایع دستشویی AVEطرح S و500گرمی بسته _ 100,272 102,185 104,268 _ 103,600 111,300 _ _ -0/6% 1/4% 3/32%
86 پودر  پرسیل ماشینی لوندر360 -500گرمی بسته _ 74,781 74,795 74,783 _ 74,700 75,000 _ _ -0/1% -0/1% -0/11%
87 پودر  پرسیل دستی لوندر360 -500گرمی بسته _ 54,345 54,480 54,507 _ 54,400 54,800 _ _ -0/2% -0/1% 0/10%
88 لوازم خانگی تلویزیون سامسونگ  55 اینچ7900 دستگاه _ 108,815,437 111,454,244 113,382,257 _ 112,666,600 117,500,000 _ _ -0/6% 1/1% 3/54%
89 تلویزیون سامسونگ  49 اینچ6900 دستگاه _ 81,078,893 82,763,717 83,236,154 _ 83,120,000 86,000,000 _ _ -0/1% 0/4% 2/52%
90 یخچال الکترواستیل مدل ESR24 دستگاه _ 48,253,710 48,207,117 48,041,861 _ 47,945,300 45,000,000 _ _ -0/2% -0/5% -0/64%
91 یخچال فریزر الکترواستیل مدلESR24 دستگاه _ 96,820,942 97,461,747 98,212,079 _ 97,970,800 93,970,000 _ _ -0/2% 0/5% 1/19%
92 لباسشویی آبسال 7کیلویی سفید دستگاه _ 45,573,729 45,455,956 45,370,021 _ 45,859,000 41,500,000 _ _ 1/1% 0/9% 0/63%
93 لباسشویی سامسونگ هفت کیلوئی مدل1243سیلور دستگاه _ 72,936,984 73,157,123 73,573,846 _ 73,512,500 74,500,000 _ _ -0/1% 0/5% 0/79%
94 سایر شیرخشک اطفال نان 1،2 و 3 (400 گرمی) قوطی _ 275,177 278,542 279,347 _ 280,167 286,000 _ _ 0/3% 0/6% 1/81%
95 آب معدنی1/5لیتری 1/5لیتری _ 23,882 24,008 24,020 _ 23,800 25,000 _ _ -0/9% -0/9% -0/34%
96 خمیر مایه  کیلوگرم _ 212,918 213,961 214,482 _ 215,500 230,000 _ _ 0/5% 0/7% 1/21%
97 آرد  صنف و صنعت کیلوگرم _ 25,143 25,199 25,135 _ 25,000 22,000 _ _ -0/5% -0/8% -0/57%
98 تن ماهی 180گرمی شیلانه روغن معمولی قوطی _ 144,933 143,668 143,535 _ 142,600 140,000 _ _ -0/7% -0/7% -1/61%
99 آبلیمو 330 سی سی یک و یک سی سی _ 172,784 173,258 172,961 _ 173,000 170,000 _ _ 0/0% -0/1% 0/13%
100 رب گوجه فرنگی تبرک800گرمی قوطی 101,600 143,226 137,984 137,132 157600 137,300 130,000 -12/9% 35/1% 0/1% -0/5% -4/14%
تغییرات قیمت یکصد قلم کالا روز جاری نسبت به میانگین سه ماه قبل نشان می دهد:    دلایل افزایش قیمت:
48
 قلم کالا کاهشی است
    لپه /عدس: دوری از فصل برداشت ، کاهش واردات با ارز نیمایی و افزایش مصرف در نیمه دوم سال
18 قلم کالا بین صفر و یک درصد افزایش داشته است      پیاز / سیب زمینی : تغییر فصل، اتمام تولید ، بارندگی های اخیر و عدم برداشت
20  قلم کالا بین یک و پنج درصد افزایش داشته  است     جوجه یکرزوه رأس چهار منفی : افزایش جوجه ریزی، و افزایش تقاضا
14  قلم کالا افزایش بالای 5% داشته است     موز: مشکلات مبتلا به واردات، نوسانات نرخ ارز
            کاغذ A4 (بسته 500 برگی):  افزایش تقاضا به دلیل نزدیکی انتخابات مجلس شورای اسلامی 
            تیرآهن نمره  14/16 /27/18 سنگین /میلگرد آجدار 12/14 ورق سیاه3 میلی متری/: افزایش قیمت بازارهای جهانی/ ورود نقدینگی به بازار محصولات فولادی/ افزایش انتظارات تورمی با توجه به افزایش نرخ ارز و در نتیجه افزایش کاذب تقاضا در بورس و بازار آزاد و عدم تعادل عرضه و تقاضا
نظرات:

loader
کلیه حقوق سایت متعلق است به انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ©2017
طراحی وب سایت و پشتیبانی توسط اینتک