اطلاعیه ها
لینک های تصویری

جلوگیری از ایجاد تبانی و انحصار

1396/04/27 تعداد بازدید: 2036
print
 جلوگیری از ایجاد تبانی و انحصار

شناسایی و جلوگیری از ایجاد هرگونه تبانی ، انحصار و تحمیل شرایط از سوی عرضه کنندگان کالا و خدمات که سبب کاهش عرضه ،پایین آمدن کیفیت یا افزایش قیمت گردد.

شناسایی و جلوگیری از ایجاد هرگونه تبانی ، انحصار و تحمیل شرایط از سوی عرضه کنندگان کالا و خدمات که سبب کاهش عرضه ،پایین آمدن کیفیت یا افزایش قیمت گردد.شناسایی و جلوگیری از ایجاد هرگونه تبانی ، انحصار و تحمیل شرایط از سوی عرضه کنندگان کالا و خدمات که سبب کاهش عرضه ،پایین آمدن کیفیت یا افزایش قیمت گردد.شناسایی و جلوگیری از ایجاد هرگونه تبانی ، انحصار و تحمیل شرایط از سوی عرضه کنندگان کالا و خدمات که سبب کاهش عرضه ،پایین آمدن کیفیت یا افزایش قیمت گردد.شناسایی و جلوگیری از ایجاد هرگونه تبانی ، انحصار و تحمیل شرایط از سوی عرضه کنندگان کالا و خدمات که سبب کاهش عرضه ،پایین آمدن کیفیت یا افزایش قیمت گردد.شناسایی و جلوگیری از ایجاد هرگونه تبانی ، انحصار و تحمیل شرایط از سوی عرضه کنندگان کالا و خدمات که سبب کاهش عرضه ،پایین آمدن کیفیت یا افزایش قیمت گردد.شناسایی و جلوگیری از ایجاد هرگونه تبانی ، انحصار و تحمیل شرایط از سوی عرضه کنندگان کالا و خدمات که سبب کاهش عرضه ،پایین آمدن کیفیت یا افزایش قیمت گردد.شناسایی و جلوگیری از ایجاد هرگونه تبانی ، انحصار و تحمیل شرایط از سوی عرضه کنندگان کالا و خدمات که سبب کاهش عرضه ،پایین آمدن کیفیت یا افزایش قیمت گردد.شناسایی و جلوگیری از ایجاد هرگونه تبانی ، انحصار و تحمیل شرایط از سوی عرضه کنندگان کالا و خدمات که سبب کاهش عرضه ،پایین آمدن کیفیت یا افزایش قیمت گردد.

کلیه حقوق سایت متعلق است به انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ©2017
طراحی وب سایت و پشتیبانی توسط اینتک