اطلاعیه ها
لینک های تصویری

ساختار اجرایی و معاونت ها

1396/04/24 تعداد بازدید: 3175
print
ساختار اجرایی و معاونت ها

پورتال انجمن ملیپورتال انجمن ملیپورتال انجمن ملیپورتال انجمن ملیپورتال انجمن ملیپورتال انجمن ملی

نجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان در چهارچوب قانون حمایت و اساسنامه و همچنین آیین نامه های اجرایی ،با هدف استیفاء حقوق مصرف کنندگان اهداف زیر را به عنوان الگوی رفتاری سرلوحه فعالیتهای حمایتی خود قرار خواهند داد :

  • ایجاد بستر مناسب جهت اجرای سیاست‌ها، برنامه‌ها و مقررات مربوط به حقوق مصرف‌کنندگان
  • اشاعه فرهنگ رعایت حقوق مصرف کنندگان و تثبیت و تعمیق آن در بین گروههای مختلف جامعه به ویژه تبیین وظایف و تکالیف کلیه عرضه کنندگان
  • پیگیری در جهت  استیفاء حقوق مصرف کنندگان
  • شناسایی و جلوگیری از ایجاد هر گونه تبانی، انحصار و تحمیل شرایط از سوی عرضه کنندگان کالا و خدمات که سبب کاهش عرضه، پایین آمدن کیفیت یا افزایش قیمت گردد.

وظایف و اختیارات انجمن ملی:
انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان ملی پس از تشکیل شدن بر اساس شرایط مندرج در اساسنامه مصوب وظایفی را عهده دار می باشند که برگرفته از قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان می باشد.

  1. ارایه نظرات به مسئولین و همکاری با دستگاه های ذیربط اجرایی در جهت اجرای موثر مقررات و قوانین مرتبط با حقوق مصرف‌کنندگان
  2. آموزش به مصرف کنندگان از طریق رسانه های ارتباط جمعی
  3. برگزاری مصاحبه، همایش و تشکیل دوره های آموزشی عمومی و تخصصی برای سایر انجمن‌ها
نظرات:

loader
کلیه حقوق سایت متعلق است به انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ©2017
طراحی وب سایت و پشتیبانی توسط اینتک